ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word carries" — Słownik kolokacji angielskich

word carries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo niesie
  1. word rzeczownik + carry czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Although he kept his voice low, the words carried quite clearly.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo