ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"word book" — Słownik kolokacji angielskich

word book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka słowa
  1. word rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Keep a word book of your own, on your desk.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo