"word artist" — Słownik kolokacji angielskich

word artist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artysta słowa
  1. word rzeczownik + artist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    His definition of the word artist was "someone who produces things that people don't need to have".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo