"word appearing" — Słownik kolokacji angielskich

word appearing kolokacja
Popularniejsza odmiana: word appears
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawianie się słowa
  1. word rzeczownik + appear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The word appeared in the course of the 12th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo