"word Jew" — Słownik kolokacji angielskich

word Jew kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słowo żyd
  1. word rzeczownik + Jew rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As part of the goal of universalization, the word "Jew" is not used in the entire play.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo