BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"woodland cover" — Słownik kolokacji angielskich

woodland cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nakrycie leśne
  1. woodland rzeczownik + cover rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most of the township is covered by light to heavy woodland cover.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo