"wooden board" — Słownik kolokacji angielskich

wooden board kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): drewniana komisja
  1. wooden przymiotnik + board rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was nothing but a wooden board between him and the rock floor, thousands of feet below.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo