"wondrous way" — Słownik kolokacji angielskich

wondrous way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowna droga
  1. wondrous przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As youngsters, we have the most wondrous way of unconsciously soaking up indelible intellectual associations.

    Podobne kolokacje: