"wonderful woman" — Słownik kolokacji angielskich

wonderful woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspaniała kobieta
  1. wonderful przymiotnik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    I mean, she's a wonderful woman, but she has nothing outside her family.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo