"wonderful time" — Słownik kolokacji angielskich

wonderful time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowny czas
  1. wonderful przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Do you remember the wonderful times we used to have together?

    Podobne kolokacje: