"wonderful beach" — Słownik kolokacji angielskich

wonderful beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowna plaża
  1. wonderful przymiotnik + beach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Certain points shall be reconsidered from the distinct features of the other wonderful beaches also.

    Podobne kolokacje: