"women traveller" — Słownik kolokacji angielskich

women traveller kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety podróżny
  1. woman rzeczownik + traveller rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Read personal experiences proffered by fellow women travellers on the India page at www.journeywoman.com.

    Podobne kolokacje: