"women slave" — Słownik kolokacji angielskich

women slave kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety tyrają
  1. woman rzeczownik + slave rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    While this was going on a group of women slaves, heads bowed, demure, entered.

    Podobne kolokacje: