"women servant" — Słownik kolokacji angielskich

women servant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety służący
  1. woman rzeczownik + servant rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With him rode the Baroness Herries, his six men and two women servants.

    Podobne kolokacje: