"women reporter" — Słownik kolokacji angielskich

women reporter kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman reporter
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety reporter
  1. woman rzeczownik + reporter rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "But we were free to come here to see you," a woman reporter said.

powered by  eTutor logo