"women passenger" — Słownik kolokacji angielskich

women passenger kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman passenger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety pasażer
  1. woman rzeczownik + passenger rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of two women passengers stopped and stared at them.