BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"women author" — Słownik kolokacji angielskich

women author kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety autor
  1. woman rzeczownik + author rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The book talks about the professional lives of women authors, their publishers, and their profits.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo