"women activist" — Słownik kolokacji angielskich

women activist kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobiety działacz
  1. woman rzeczownik + activist rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This convention got the women's movement in the congressional door, for the first time Congress responded to the women activists with a hearing.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo