"woman writes" — Słownik kolokacji angielskich

woman writes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta pisze
  1. woman rzeczownik + write czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Can a woman write from a man's point of view?

    Podobne kolokacje: