"woman whirls" — Słownik kolokacji angielskich

woman whirls kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiry dla kobiet
  1. woman rzeczownik + whirl czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman caught the action and whirled to face Politician.

    Podobne kolokacje: