"woman wearing" — Słownik kolokacji angielskich

woman wearing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman wears
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noszenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + wear czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    For one thing, what should a woman in such a situation wear?

    Podobne kolokacje: