"woman utters" — Słownik kolokacji angielskich

woman utters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wypowiada
  1. woman rzeczownik + utter czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My uncle rose, and as he did so the woman uttered the secret word.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo