"woman uses" — Słownik kolokacji angielskich

woman uses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta używa
  1. woman rzeczownik + use czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both the men and women now use the same wall.

    Podobne kolokacje: