"woman used" — Słownik kolokacji angielskich

woman used kolokacja
Popularniejsza odmiana: use women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta użyła
  1. use czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They used real people, some of best guys and women in the world.

    Podobne kolokacje: