"woman undressing" — Słownik kolokacji angielskich

woman undressing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozbieranie się dla kobiet
  1. woman rzeczownik + undress czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If he sees a woman undressing in a window, he'll stop and have a look.

    Podobne kolokacje: