"woman undergoing" — Słownik kolokacji angielskich

woman undergoing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman undergoes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przechodzenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + undergo czasownik
    Luźna kolokacja

    These women would then undergo treatment they did not need.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo