"woman turns" — Słownik kolokacji angielskich

woman turns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta obraca się
  1. woman rzeczownik + turn czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    An old woman turned toward us as we came in.

    Podobne kolokacje: