"woman trained" — Słownik kolokacji angielskich

woman trained kolokacja
Popularniejsza odmiana: train women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta trenowała
  1. train czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had never trained men and women in the same group.

    Podobne kolokacje: