"woman tied" — Słownik kolokacji angielskich

woman tied kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta przywiązała
  1. tie czasownik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There was a picture of a half-naked woman tied between two stakes on the cover.

    Podobne kolokacje: