"woman tends" — Słownik kolokacji angielskich

woman tends kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta skłania się
  1. woman rzeczownik + tend czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both men and women tend to have more sleep problems over age 65.

    Podobne kolokacje: