"woman teases" — Słownik kolokacji angielskich

woman teases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): żartownisie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + tease czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman teases him and when he finally finds her, she wipes the sand off his face and they walk away together.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo