"woman talk" — Słownik kolokacji angielskich

woman talk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mówienie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + talk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But when a woman talks for a while, a man will start to open up and share how he relates to what she has shared.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo