"woman takes" — Słownik kolokacji angielskich

woman takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta bierze
  1. woman rzeczownik + take czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both times a man and a woman took a hand.

    Podobne kolokacje: