"woman strokes" — Słownik kolokacji angielskich

woman strokes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciosy dla kobiet
  1. woman rzeczownik + stroke czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The young woman herself, the girl with the bread, stroked the fierce horn.

    Podobne kolokacje: