"woman strips" — Słownik kolokacji angielskich

woman strips kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasy dla kobiet
  1. woman rzeczownik + strip czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman in the image had stripped naked, and-well, no need to detail it further.

    Podobne kolokacje: