"woman stitches" — Słownik kolokacji angielskich

woman stitches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściegi dla kobiet
  1. woman rzeczownik + stitch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The women sat around the huge quilt and stitched and stitched, contesting with each other for the neatest, shortest stitches.

    Podobne kolokacje: