"woman smiling" — Słownik kolokacji angielskich

woman smiling kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman smiles
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uśmiechanie się dla kobiet
  1. woman rzeczownik + smile czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    True, the women smile a bit more than the men.

    Podobne kolokacje: