"woman sings" — Słownik kolokacji angielskich

woman sings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta śpiewa
  1. woman rzeczownik + sing czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The girl asks me what the woman is singing about.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo