"woman shrieking" — Słownik kolokacji angielskich

woman shrieking kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman shrieks
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrzeszczenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + shriek czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman shrieked and people began to run toward us from the house.

    Podobne kolokacje: