"woman sharing" — Słownik kolokacji angielskich

woman sharing kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman shares
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dzielenie dla kobiet
  1. woman rzeczownik + share czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Whatever the reason, women in both countries share a history.

    Podobne kolokacje: