"woman seems" — Słownik kolokacji angielskich

woman seems kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta wydaje się
  1. woman rzeczownik + seem czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    She did and the women in the room seemed to love her.

    Podobne kolokacje: