"woman seated" — Słownik kolokacji angielskich

woman seated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta posadziła
  1. seat czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was a very old woman seated on a bench by the fire.

    Podobne kolokacje: