"woman screeches" — Słownik kolokacji angielskich

woman screeches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrzaski dla kobiet
  1. woman rzeczownik + screech czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "My dear girl, you behaved with exemplary calm; most women would have screeched the house down. "

    Podobne kolokacje: