"woman screams" — Słownik kolokacji angielskich

woman screams kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta krzyczy
  1. woman rzeczownik + scream czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The woman was screaming at the top of her voice.

    Podobne kolokacje: