"woman screaming" — Słownik kolokacji angielskich

woman screaming kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman screams
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzyk dla kobiet
  1. woman rzeczownik + scream czasownik
    Zwykła kolokacja

    The woman was screaming at the top of her voice.

    Podobne kolokacje: