"woman rests" — Słownik kolokacji angielskich

woman rests kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta opiera
  1. woman rzeczownik + rest czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The woman rests her left hand on his shoulder.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo