"woman represented" — Słownik kolokacji angielskich

woman represented kolokacja
Popularniejsza odmiana: represent women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta reprezentowała
  1. represent czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The color pink is often used to represent women or young girls.

    Podobne kolokacje: