"woman replies" — Słownik kolokacji angielskich

woman replies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta odpowiada
  1. woman rzeczownik + reply czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    "There isn't that much material to start with," the other woman replied.

    Podobne kolokacje: