"woman registered" — Słownik kolokacji angielskich

woman registered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta zarejestrowała
  1. register czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although all women registered at Trinity College are considered students of St Hilda's College, it is not an independent body and today serves only an administrative function.

    Podobne kolokacje: