"woman recruited" — Słownik kolokacji angielskich

woman recruited kolokacja
Popularniejsza odmiana: recruit women
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta rekrutowała
  1. recruit czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If not forced to by law, companies don't recruit women.

    Podobne kolokacje: